Mikro Graf Art d.o.o.

Mesec: september 2022

Prednosti sociograma

  • Enormen prihranek časa pri izdelavi sociograma!
  • Samo enkrat vnesemo anketirance, potem jih lahko uporabljamo v naslednjih in v novih sociogramih!
  • Na razpolago so slike porazdelitve pozitivnih in negativnih izbir, izbire po udeležencih!
  • Izdelava Poročila z rezultati v Exelu ali v Wordu!
  • Pomoč pri združevanju ali razdelitvi oddelkov na več delov in jih razporejati v nove paralelke.