Mikro Graf Art d.o.o.

KAJ JE SOCIOMETRIJA

Sociometrija je tehnika, ki v svoji osnovi izhaja iz socialne psihologije in sociologije in predstavlja eno novejših merskih metod, ki se uporabljajo v družboslovnih znanostih. Latinska beseda »sociobilis« pomeni biti družaben, prijateljski, združljiv v skupine – s to metodo torej dobimo podatek o tem, koliko je nekdo družaben, oziroma kakšne so »družabne« značilnosti neke skupine. Tehnika je opredeljena kot »metoda za merjenje družbenih odnosov v neki skupini«. S to tehniko želimo izmeriti družabne odnose v neki skupini (povezanost med posamezniki v skupini) in položaj vsakega posameznika v neki skupini. Z njo opredelimo, koliko je nek posameznik v skupini priljubljen ali morda iz skupine izločen, osamljen, v kolikšni meri se s člani skupine ne razume in ali se z njimi rad druži ali ne.

KAKO NAM SOCIOMETRIJA KORISTI

Posameznik s svojim obnašanjem in značilnostmi vpliva na skupino in s tem sooblikuje celostno podobo skupine, skupina pa prav tako s svojimi značilnostmi, navadami, pravili in normami vpliva na posameznika – na njegova prepričanja, razmišljanje, obnašanje … Metoda je uporabna za ugotavljanje povezanosti nekega razreda in je tako koristna v pedagoških znanostih, v veliko pomoč je pri ugotavljanju sociometričnih struktur skupin sestavljenih iz posameznikov, ki so na družbenem robu, a jih poskušamo v družbo ponovno vključiti (različni vzgojno varstveni zavodi, rehabilitacijske skupine …), izjemnega pomena pa je lahko tudi v športu, kjer je dobra povezanost skupine lahko ključnega pomena za uspeh.

SOCIOMETRIČNI PREIZKUS

S sociometričnim preizkusom ugotovljamo socialno strukturo skupine, sociogram pa je grafična predstavitev preizkusa, v katerem natančno vidimo socialne strukture v skupini in položaj vsakega posameznika. V sociogramu navadno lahko najdemo nekatere tipične strukture, nekatere so zaprte (par, trikotnik, krog, kvadrat), nekatere pa bolj odprte (veriga, y, zvezda V sredini je navadno vodja skupine, posamezniki, ki so osamljeni, se nahajajo v zunanjem krogu in je potrebno ogledati, kateri strukturi bi lahko takšnega posameznika priključili, najlažje navadno k eni od odprtih struktur.

KAKO NAM SOCIOMETRIJA POMAGA

Včasih je smotrno tudi kakšne izrazito zaprte strukture priključiti kakšni manj zaprti skupini, najbolj zaprta struktura je navadno par. Priključevanje je najlažje na podlagi enosmernih izbir osamljenih posameznikov ali članov zaprtih struktur. Namen izvajanja sociometrične preizkušnje je lahko tudi preprečevanje nastanka podskupin, v športu lahko tudi izbira kapetana.