Mikro Graf Art d.o.o.

NAROČAM NOTATORSKI PROGRAM FINALE

FINALE RETAIL

Notatorski program s polno funkcionalnostjo – s pravico do objave v založništvu in javnih medijih.
Vsaka datoteka Finale vsebuje tudi skrito/zakodirano avtorsko kodo programa, ki jo s posebnim programom lahko preberemo iz datoteke in iz vsakega natisnjenega lista A4. 

648 EUR

FINALE ACADEMIC

Notatorski program s polno funkcionalnostjo – samo za individualno rabo – brez pravice do objave v založništvu in javnih medijih.

Z akademskim popustom (cca 50%). Pravico do akademskega popusta imajo vsi z diplomo glasbene akademije, (cerkveni) pevovodje, srednje glasbene šole, organisti in dirigenti pevskih zborov. Prav tako so do tega popusta upravičeni študentje glasbene akademije, dijaki srednje glasbene šole, člani društev z glasbeno/plesno dejavnostjo. Vsi popust uveljavljajo z ustreznim potrdilom, diplomo, spričevalom, potrdilom župnika. V USA pregleda potrdila njihov notar, ki pa je hrvaškega rodu, in razume tudi slovenski jezik.

371 EUR

FINALE SITE LICENCE

Notatorski program s polno funkcionalnostjo – za izobraževalne organizacije, zavode in šole. Tudi samo za individualno rabo –
brez pravice do objave v založništvu in javnih medijih. 

Zaščita programa je narejena individualno za prav vsako organizacijo, zavod, šolo posebej. Zato izdelava zaščite traja nekaj dlje časa! Naročiti je mogoče najmanj 5 pa vse do 35 izvodov programa verzije FINALE SITE LICENCE. 

135 EUR

NADGRADNJE NA NAJNOVEJŠO VERZIJO FINALA

Nadgrajuje se lahko od katere koli verzije (od št.1 dalje) na zadnjo, najnovejšo verzijo. Na najnovejšo verzijo RETAIL se lahko nadgrajuje le iz verzije RETAIL in na najnovejšo verzijo ACADEMIC se lahko nadgrajuje le iz vezije ACADEMIC.

175 EUR

NADGRADNJA NA ZADNJO VERZIJO FINALE SITE LICENCE

Zaščita programa je narejena individualno za prav vsako organizacijo, zavod, šolo posebej. Vsekakor je to daleč najbolj ugodna verzija programa Finale. Zato se pri nadgradnji posvetijo izdelavi zaščite za vsak posamezen računalnik posebej. Zato izdelava zaščite traja nekaj dlje časa! Nadgraditi je mogoče najmanj 5 pa vse do 35 izvodov programa verzije FINALE SITE LICENCE. 

75 EUR na posamezen računalnik

NAROČAM PROGRAM FINALE