Mikro Graf Art d.o.o.

VIDEO PREDSTAVITEV DELOVANJA PROGRAMA SOCIOGRAM

NAMESTITEV PROGRAMA SOCIOGRAMA

Namestimo ga lahko na katerikoli sistemski platformi:

  • Okolje Windows
  • Okolje Macintosh
  • Okolje Linux

ZAGON PROGRAMA  SOCIOGRAM IN REGISTRACIJA

Za registracijo potrebujete varnostno kodo, ki je narejena samo za vas in na podlagi preverjenih podatkov vašega zavoda.

VNOS ANKETIRANCEV

Anketirance najhitreje vnesete iz baz učencev, ki jih že uporabljate (E-Asistent, Lopolis, Kadri…). Seveda pa je možen tudi ročni vnos. 

ANKETA

Izdelava in tiskanje ankete.  Vnos rezultatov v sociometrično tabelo. Prikaz rezultatov sociograma v wordu ali v Excelu.

GRAF

Izdelava in tiskanje grafa sociograma.  Poročilo in prikaz rezultatov sociograma v wordu ali v Excelu.

SOCIOMETRIČNA KLASIFIKACIJA

Izdelava in tiskanje sociometrične klasifikacije sociograma.  Poročilo in prikaz rezultatov klasifikacije sociograma v Wordu ali v Excelu.

UVOZ UČENCEV IZ BAZE PROGRAMA LOPOLIS

Izvoz podatkov o učencih iz baze Lopolis in kako jih uvozimo v program Sociogram.

UVOZ UČENCEV IZ BAZE PROGRAMA E-ASISTENT

Izvoz podatkov o učencih iz baze programa E-Asistent in kako jih uvozimo v program Sociogram.

UVOZ UČENCEV IZ BAZE PROGRAMA E-ASISTENT

Izvoz podatkov o učencih iz baze programa Kadri in kako jih uvozimo v program Sociogram.