Mikro Graf Art d.o.o.

PRIJAVITE SE LAHKO NA NASLEDNJE TEČAJE

 

Notatorski program Finale

Vsebina:

 • Notiranje pesmi za mladinski 3-glasni zbor s klavirsko spremljavo
  • notiranje partiture (posebej vsi 3-je glasovi s podpisano melodijo in klavirska spremljava)
  • izvlečki (ekstrahiranje) vseh partov in oblikovanje vsakega parta posebej
  • Priprava datotek za objavo v spletni učilnici
  • Objava vseh materijalov v spletni učilnici
  • objava zastonj programa Finale Notepad za učence
  • preizkus pravilnega delovanja
 • Cena na udeleženca:

Izvedba Sociograma v razredu OŠ

Vsebina: 

 • Vnos učencev v bazo razreda
 • Priprava anketnih vprašanj in tisk anketnih lističev
 • Vnos rezultatov v sociometrično tabelo
 • izris in urejanje grafov
 • Sociometrična klasifikacija
 • Uporaba rezultatov
Cena na udeleženca:

NAROČAM TEČAJ